streda 27. marca 2013

Ako temperovať aby nevznikali plesne?


Teplota temperovania je rôzna v závislosti od časového využitia objektu. Objekty, ktoré sa celoročne nevyužívajú, sa temperujú na 5°C, aby nezamrzla voda v rozvodoch a technologických zariadeniach. Objekty využívané príležitostne, v určitých obdobiach (napr. len cez víkendy) sa odporúča temperovať minimálne na 12 – 15°C. Záleží to aj na tom, z akých materiálov sú konštrukcie objektu, či je zateplený, odizolovaný od terénu a pod.
Pri nezateplených objektoch je lepšie zvýšiť teplotu temperovania v závislosti od vonkajšej teploty, aby nedochádzalo k premŕzaniu muriva. To by mohlo spôsobiť jeho deštrukciu (praskanie a opadávanie omietok, vznik trhlín) a viesť k vzniku plesní. Treba preto zabezpečiť priebežné mierne vetranie na odvedenie vlhkosti z objektu von. Ak je murivo vlhké, vlhkosť neodstránite len temperovaním. Problém treba vyriešiť stavebne, použitím niektorej z nasledujúcich technológií:

  1. drenáž pod základovou škárou s dodatočnou zvislou hydroizoláciou
  2. dodatočná hydroizolácia zvislá, vodorovná
  3. chemická injektáž
  4. elektroosmóza

Pri probléme so spodnou vodou treba zvážiť možnosti: či je objekt založený nad alebo pod hladinou spodnej vody a podľa toho pristúpiť k prípadnej kombinácii viacerých spôsobov odstránenia vody z konštrukcií. Pre jednorazové odstránenie vlhkosti možno použiť mikrovlnné vysušenie muriva alebo vysušenie muriva sálavými panelmi.ZDROJ: SIEA

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára