streda 6. februára 2013

Typ vykurovania k tepelnému čerpadlu

Podlahové alebo stenové kúrenie je určite vhodnejšie ako vysokoteplotné radiátorové vykurovanie. Výkonové číslo COP značne závisí od rozdielu teplôt medzi zdrojom tepla a výstupnou teplotou vody pre  vykurovací systém.  Obvykle sa pre radiátorové vykurovanie predpokladá výstupná teplota 50°C .

Pre podlahové alebo stenové vykurovanie postačuje teplota vykurovacej vody cca 35°C, čo predstavuje rozdiel 15°C.  Podobný prínos pre hodnoty COP má len zdroj  tepla – spodná voda. Ani zemný výmenník neposkytne taký veľký rozdiel teplôt, aj keď je tiež veľmi užitočný. Ak je potrebné použiť radiátory, treba ich v porovnaní so zvyklostiam s kotlovými okruhmi predimenzovať. Aj zníženie teploty z 50°C na 45°C je významný úspech.