štvrtok 14. marca 2013

Kotol na biomasu


Slovensko patri medzi krajiny, kde je značne rozšírená plynofikácia. Pre takmer 90 % domácnosti je dostupný zemný plyn. To je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa pri vykurovaní rodinných domov menej využíva spaľovanie biomasy, aj keď je to v súčasnosti z hľadiska prevádzkových nákladov výhodnejšie. Podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne drevnej biomasy, rastie predovšetkým vo veľkých systémoch centrálneho zásobovania teplom. Na Slovensku už máme aj mestá, v ktorých je celá dodávka tepla pre bytové domy zabezpečovaná teplom z biomasy.

Energetické využívanie biomasy má menší negatívny dopad na životné prostredie ako spaľovanie fosílnych palív. Často sa na spaľovanie dreva využívajú kotly ktoré boli pôvodne  konštruovane na spaľovanie uhlia. Výroba tepla spaľovanim  dreva v takýchto kotloch je neefektívná vzhľadom  na dosahovanú  nízku účinnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 60 do 70 percent. Pre spaľovanie kusového dreva je vhodné používať kotly so splyňovaním dreva, ktoré dosahujú účinnosť aj viac ako 85 percent. Účinnosť moderných kotlov na spaľovanie drevných peliet je nad 90 percent. Oproti spaľovaniu dreva v klasických uhľových kotloch sa može len na nákladoch na drevo usporiť viac ako 30 % ročne. Preto je ekonomicky výhodnejšie prevádzkovať kotol s vysokou účinnosťou i napriek tomu, že má vyššiu obstarávaciu cenu.

Pri rozhodovaní o inštalácií kotlov na spaľovanie biomasy v rodinných domoch je potrebne zvážiť napríklad:

  1. cenu za palivo a jeho dopravu môže výrazne ovplyvniť celkové nálady súvisiace s vykurovaním;
  2. náklady na kúpu kotla na biomasu, vzhľadom na jeho životnosť, nie sú malé;
  3. v prípade návratnosti je ideálne, ak dodávateľ biomasy pôsobí v blízkom okolí. Preto je pri kúpe dôležité zistiť, kde a za akú cenu možno v konkrétnom regióne biomasu nakúpiť;
  4. skladovacie priestory;
  5. komfort.
Zdroj: SIAE

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára