streda 3. apríla 2013

Šetrenie energieVäčšina Slovákov je ochotná šetriť energiu, len ak sa im to oplatí

Takmer dve tretiny Slovákov nikdy nehľadali informácie o tom, ako by mohli usporiť energiu, a úsporné opatrenia v domácnostiach podmieňujú tým, že chcú vedieť, či sa im to oplatí. Mnohí si pritom uvedomujú, že by dokázali obmedziť spotrebu energie aj bez veľkých investícií, len jednoduchou zmenou správania.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu realizovaného na podnet Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá vďaka finančnej podpore Európskej únie poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Prieskum realizovala výskumná agentúra Dicio v období 27. 5. - 11. 6. 2010 na vzorke 1 464 respondentov.

Podľa výsledkov prieskumu 10,8 % domácností nechce vykonať žiadne opatrenia na úsporu energie. Naopak 12,0 % tvrdí, že by ich urobilo bez ohľadu na náklady a náročnosť. Väčšina (65,4 %) Slovákov je ochotných urobiť opatrenia, ktoré by im pomohli usporiť energiu, iba ak by vedeli, že sa im to oplatí. No viac ako polovica (53,7 %) ešte nikdy aktívne nehľadala informácie o tom, ako by mohla energiu usporiť. Tých, ktorí informácie o možných úsporách vyhľadávajú pravidelne je 6,9 % a 26,7 % Slovákov sa o možnosti ako usporiť zaujímalo opakovane.
S úsporami energie pomáhali známi a internet

Hoci je spotreba energie každej domácnosti veľmi špecifická a najmä finančne náročnejšie investície sa neoplatí robiť bez analýzy individuálnych potrieb. Slováci, ktorí vyhľadávali informácie o úsporách, najčastejšie žiadali o radu ako usporiť energiu známych a príbuzných (60,9 %). Informácie hľadali aj na internete (55,4 %), v televízii (55,1 %) a informačných letákoch (55,0 %). Až tretina (30,4 %) populácie sa však zhodla, že potrebné informácie o úsporách by v prvom rade hľadali na internete. Na známych by sa v prvom rade obrátilo 15,1 % opýtaných a 8,1 % by o radu požiadalo priamo v poradenskom centre.

Pri väčších investíciách je záujem o osobné konzultácie

Ak by mali Slováci možnosť konzultovať ako usporiť energiu alebo využívať obnoviteľné zdroje energie, využilo by ju 54,2 % z nich (určite áno alebo skôr áno ako nie). V prípade úsporných opatrení, ktoré si vyžadujú investície, by najviac domácností chcelo konzultovať na tému vykurovanie (68,2 %), slnečné kolektory na ohrev teplej vody (50,8 %) a zateplenie (49,1 %). Najčastejšími dôvodmi, prečo by chceli požiadať o konzultáciu v poradenskom centre, by bolo zníženie nákladov na vykurovanie (78,5 %) a na  ohrev vody (62,3 %).


Rezervy sú aj v obmedzovaní spotreby s minimálnymi nákladmi

Len 61,4 % Slovákov si jednoznačne uvedomuje, že najväčšiu časť výdavkov za spotrebovanú energiu minie na vykurovanie. Viacerí na prvom mieste uvádzali aj výdavky na energiu použitú na prevádzku spotrebnej elektroniky (9,3 %), na pranie (8,6 %) a osobnú hygienu (7,9 %).
Na otázku „Pri čom by ste dokázali obmedziť spotrebu energie?“ najviac respondentov (43,4 %) uviedlo, že by dokázali usporiť pri osvetlení. Tretina respondentov pripúšťa, že by dokázala menej plytvať energiou pri vykurovaní (31,9 %), predovšetkým správnym vetraním a neprekurovaním. Väčšie investície, ako je napríklad zatepľovanie, výmena okien alebo výmena kotla za efektívnejší, ktoré majú významnejší vplyv na spotrebu energie, by dokázalo realizovať len 20,6 % z dopytovaných. Tento spôsob obmedzenia spotreby častejšie (31,5 %) uvádzali tí, ktorí pravidelne alebo opakovane vyhľadávajú informácie o možných úsporách, zatiaľ čo z respondentov, ktorí informácie o úsporách nevyhľadávajú, by tak urobilo len 15,1 %.
Väčšina svetlá vypína

Hoci si mnohí Slováci uvedomujú, že plytvajú energiou, veľká väčšina tvrdí, že sa správa energeticky úsporne. Viac ako 60 % uviedlo, že sa úplne stotožňuje s výrokom „keď nie som v miestnosti, vypínam svietidlá“ a takmer jedna tretina tvrdí, že sa s týmto výrokom stotožňuje čiastočne. Viac ako polovica opýtaných pravidelne dáva pokrievku na hrniec, nikdy neprekuruje, pri kúpe zásadne vyberá spotrebiče s najnižšou spotrebou energie a radiátory si nenechá zakrývať záclonami. Najmenej z opýtaných (15,9 %) sa úplne stotožnilo s výrokom „pri varení používam tlakové hrnce“. Len jedna tretina zvykne vždy vypínať televízor z pohotovostného režimu a pravidelne odmrazovať chladničku. Úsporné žiarovky už používa 41,7 % domácností a 44,1 %  zvykne vetrať krátko a intenzívne, aby vymenili vydýchaný vzduch, ale aby pri tom neuniklo veľa tepla. Regulačné ventily pravidelne používa 45,0 % domácností, z tých, ktoré obývajú byt je to až 64,0 %.

Kto šetrí a kto plytvá energiou

Z prieskumu vyplýva, že energeticky úsporne sa správajú najmenej študenti a nezamestnaní. Menej často ako zvyšok populácie sa obmedzujú pri spotrebe energie aj podnikatelia, z ktorých majú viacerí tendenciu plytvať teplou vodou a nezvyknú vetrať krátko a intenzívne. No vedia si častejšie ako je priemer priplatiť za úsporné žiarovky a energeticky efektívne spotrebiče. Najdôslednejšie dodržiavajú úsporné pravidlá dôchodcovia. Veľkú časť z nich by faktúry za energie zaskočiť nemali. Až 31,3 % dôchodcov totiž uvádza, že pravidelne mesačne sledujú spotrebu energie v domácnosti.

Zdroj: SIEA

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára