štvrtok 7. marca 2013

Ako zatepliť lodžiu?


Steny odporúčame zatepliť tepelnou izoláciou minimálnej hrúbky 120 mm, podlahu minimálne hrúbkou 180 mm. Ak je to možné, tak z vonkajšej strany. Izoláciu na spodnej časti lodžie je vhodné ukotviť tanierovými príchytkami, opatriť sieťkou s armovacou stierkou a vonkajšou omietkou. Ak nie je priestor na celú potrebnú hrúbku izolácie, možno na vonkajšiu stranu použiť maximálnu možnú hrúbku izolácie, napríklad 100 mm, a zvyšnú hrúbku izolácie od 80 mm do 180 mm aplikovať do vnútornej podlahy.
Vhodné by bolo zatepliť aj strop loggie, ak nad ňou nie je vykurovaný priestor. Vhodná hrúbka Izolácie je minimálne 180 mm. Na lepenie môžete použiť lepiace stierky používané pri zatepľovacích systémoch.
Odporúčame vyberať všetky komponenty len od jedného výrobcu. Dôraz treba klásť na dôsledné izolovanie stykov konštrukcií, aby ste prekryli tepelné mosty.

Zdroj: SIEA

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára