štvrtok 10. januára 2013

Životnosť tepelného čerpadla

Pri kvalitných výrobkoch sa predpokladá cca 20 rokov pre typy zem - voda a voda - voda, cca 15 rokov pre typy vzduch – voda. Najviac namáhaná súčiastka je kompresor. Preto je pre životnosť dôležité, ako často sa kompresor zapína a či nie je zaťažovaný na maximum neprimerane dlho.