streda 6. februára 2013

Typ vykurovania k tepelnému čerpadlu

Podlahové alebo stenové kúrenie je určite vhodnejšie ako vysokoteplotné radiátorové vykurovanie. Výkonové číslo COP značne závisí od rozdielu teplôt medzi zdrojom tepla a výstupnou teplotou vody pre  vykurovací systém.  Obvykle sa pre radiátorové vykurovanie predpokladá výstupná teplota 50°C .

Pre podlahové alebo stenové vykurovanie postačuje teplota vykurovacej vody cca 35°C, čo predstavuje rozdiel 15°C.  Podobný prínos pre hodnoty COP má len zdroj  tepla – spodná voda. Ani zemný výmenník neposkytne taký veľký rozdiel teplôt, aj keď je tiež veľmi užitočný. Ak je potrebné použiť radiátory, treba ich v porovnaní so zvyklostiam s kotlovými okruhmi predimenzovať. Aj zníženie teploty z 50°C na 45°C je významný úspech.
 Podobný stav nadobúdajú aj budovy po zateplení, ak si ponechajú pôvodný vykurovací okruh, ktorý je neskôr tiež predimenzovaný. Ak pri zemnom výmenníku pri výstupnej teplote 50°C pre radiátory očakávame celoročné výkonové číslo SPF nad 2,9, tak pri podlahovom alebo stenovom kúrení s teplotou 35°C môžeme očakávať hodnotu nad 4,0 čo je výrazné zlepšenie.

ZDROJ: SIEA

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára